Dit is wat Het Aandachtshuis voor jou kan doen

Deze basistraining is geschikt voor iedereen die wil weten wat je kunt doen wanneer je eenzaamheid tegenkomt in je (vrijwilligers)werk.

Deze lezing is geschikt voor gemeenten of organisaties die de route uitstippelen om last van eenzaamheid tegen te gaan.

Deze training is geschikt voor professionals in de rol van intaker of verwijzer en voor degene die de cliënt met gevoelens van eenzaamheid begeleidt.

Een lezing die perfect aansluit bij de inzet en werkzaamheden van vrijwilligers. Wij hanteren een speciaal tarief voor ongesubsidieerde organisaties. 

Dit webinar is zeer geschikt voor professionals in het sociaal domein en zorg-, en welzijnswerkers.

Basistraining over de aanpak van eenzaamheid met accreditatiepunten voor professionals in het sociaal domein en zorg/welzijn.

Opleiding Specialist Eenzaamheid

Deze cursus voor iedereen die eenzaamheid als een last ervaart en daar graag verandering in wil. Deelnemers doen kennis op over eenzaamheid en (her)ontdekken ze wat ze zelf belangrijk vinden.

Binnenkort meer informatie

Het Aandachtshuis B.V.

  • LinkedIn pagina | Het Aandachtshuis
Symbol Het Aandachtshuis.jpg