Advies in de aanpak van eenzaamheid

Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties

Het Aandachtshuis biedt een zo compleet mogelijk aanbod aan diensten en producten om, zoals haar missie duidelijk maakt, eenzaamheid te bestrijden. Om dat te realiseren heeft Het Aandachtshuis niet alleen inhoudelijke trainingen in haar aanbod. Ik heb de mogelijkheid om Zorg -en maatschappelijke organisaties en gemeenten te adviseren in de aanpak van eenzaamheid op diverse niveaus. 

 

Het Aandachtshuis kan door haar specialistische kennis van de aanpak van eenzaamheid uitstekend aansluiten op o.a. beleidsvragen en/of projecten die binnen organisaties en gemeenten aan de orde zijn met betrekking tot het realiseren van een effectieve aanpak van eenzaamheid binnen de regio.

 

Resultaat

  • Inhoudelijke kennis over eenzaamheid bestrijding is toegenomen binnen diverse niveaus in het veld/regio

  • Projecten worden met een duidelijk positief resultaat afgerond (eenzaamheid is afgenomen)

  • Kennis (m.b.t. de aanpak van eenzaamheid) binnen de organisatie is significant toegenomen bij professionals

  • Professionals en vrijwilligers zijn inhoudelijk bekend met eenzaamheid en hoe deze te bestrijden

  • Kaders en richtlijnen geven handvatten voor actie op de korte en langere termijn

Werkwijze 

- Het adviseren en/of initiëren van een pilot of projecten

- Het aanjagen en adviseren van bestaande initiatieven

- Het participeren en/of leiden van werk – en stuurgroepen 

- Advies – en beleidsstukken schrijven

 

Tijdsinvestering 

Het advieswerk is maatwerk en vraaggericht. Daarover ga ik graag met u in gesprek.

*Ik ben Specialist eenzaamheid opgeleid bij Faktor5, Een officieel erkende opleiding ontworpen door Jeannette Rijks.

Afbeelding Faktor 5 _ Het Aandachtshuis.

Voor informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met:

Het Aandachtshuis B.V.

Telefoonnummer: 06-42666507

Email: jeanine@aandachtshuis.nl

Website: www.aandachtshuis.nl

Het Aandachtshuis B.V.

Logo Jouw laatste levensfase _ Het Aanda
Logo symbool | Het Aandachtshuis
  • Facebookpagina | Het Aandachtshuis
  • LinkedIn pagina | Het Aandachtshuis