Opleiding Specialist Eenzaamheid

Post-HBO opleiding Specialist Eenzaamheid

40% van de Nederlanders voelt zich te vaak eenzaam

Eenzaamheid is onlosmakelijk met het leven verbonden. Toch blijkt het lastig om met gevoelens van eenzaamheid van onszelf of anderen om te gaan. De post-HBO opleiding ‘Specialist Eenzaamheid’ leidt professionals op tot deskundige begeleiders op het gebied van de aanpak van eenzaamheid.

Waarom

Vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat te veel mensen niet in staat zijn daarna hun leven weer vorm te geven. Het gevolg is aanhoudende eenzaamheid, met enorme negatieve gevolgen voor de gezondheid. Om met deze eenzaamheid om te leren gaan is er behoefte aan betrokken en deskundige professionals.

Voor wie

Wil jij graag je kennis op het gebied van de aanpak van eenzaamheid verbreden? Dan is deze post-HBO opleiding iets voor jou. Na het afronden van deze opleiding kun je cliënten deskundig ondersteunen bij de aanpak van eenzaamheid. Dat kan binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent of als zelfstandig ondernemer in je eigen bedrijf.

Over de opleiding

Eenzaamheid is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Maar wie heeft er nu echt last van eenzaamheid en wanneer is hulp bieden wenselijk? En welke hulp dan? Tijdens de opleiding tot specialist eenzaamheid krijg je antwoord op deze vragen. Je werkt in een groep van maximaal 12 deelnemers aan het vergroten van je kennis en vaardigheden gericht op de aanpak van eenzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van live lesdagen, een online leeromgeving, intervisie bijeenkomsten en daarnaast zelfstudie. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een presentatie.

Wat levert deze opleiding op

Met het certificaat Specialist Eenzaamheid ben je deskundige op het gebied van eenzaamheid. Je kunt cliënten, collega’s, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden voorlichten en adviseren. Daarnaast ben je bevoegd te werken met de cursus Creatief Leven en hiermee effectief hulp te bieden aan mensen die zich langdurig eenzaam voelen. Dit kan één op één, of in groepsverband.

Je vindt aansluiting bij het netwerk van Faktor5, waar alle gecertificeerde specialisten deel van uitmaken. Er is regelmatig onderling contact en ook wordt ieder jaar een bijscholing dag en een netwerkdag georganiseerd, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste kennis en ontwikkelingen. Tijdens de 9 maanden durende opleiding wordt aandacht besteed aan thema’s zoals sociaal isolement, communicatie, coaching, oplossingsgericht werken en de methodiek Creatief Leven.

Docenten

Je krijgt les van de twee onderstaande docenten:

Jeannette Rijks, de nestor en deskundige op het gebied van eenzaamheid

Jeanine Sinke, co-trainer, Specialist Eenzaamheid en eigenaar van Het Aandachtshuis

Online academie

De online academie bevat per module alle schriftelijk materiaal dat tot de verplichte examenstof hoort en een aantal achtergrondartikelen. Daarnaast bevat elke module één of meer films met daarin colleges, testjes en opdrachten ter verdieping. Je krijgt een jaar lang toegang tot de online academie.

Lesmodules (6)

Module 1: Inleiding Eenzaamheid - Studiebelasting: 7 contacturen en 20 uur zelfstudie

 • Wat is eenzaamheid: verschillende theoretische benaderingen

 • Eenzaamheid en sociaal isolement – verschillen en overeenkomsten

 • Herkennen en bespreekbaar maken

Module 2: Diagnostiek en Verwijzing Eenzaamheid - Studiebelasting: 7 contacturen en 20 uur zelfstudie

 • Diagnostiek in uiteenlopende situaties

 • Wanneer is welke hulp zinvol

 • Welke opties zijn er – voorliggende voorzieningen onder de loep

Module 3: Oplossingsgericht coachen bij eenzaamheid - Studiebelasting: 14 contacturen en 20 uur zelfstudie

 • Waarom coachen bij eenzaamheid

 • De oplossingsgerichte methode

 • Voetangels en klemmen: contra-indicaties

Module 4: Communiceren in positieve patronen bij eenzaamheid - Studiebelasting: 14 contacturen en 20 uur zelfstudie

 • Eenzaamheid en persoonlijkheid

 • Communicatie als basis van verbinding

 • NLP – basisvaardigheden bij eenzaamheid

Module 5: Individueel coachen in groepen - Studiebelasting: 14 contacturen en 20 uur zelfstudie

 • Groepsprocessen en stadia – begeleiding door groepsleider

 • Communicatie in de groep

 • Individueel proces begeleiden

Module 6: Creatief Leven / opleiding cursusbegeleider - Studiebelasting: 28 contacturen en 320 uur zelfstudie

 • Methodiek Creatief Leven en LEEF! inhoud en onderbouwing

 • Diagnostische elementen, werkvormen, contra-indicaties

 • Programma zelf doorlopen en toepassen en onderling oefenen

  Tijdens de opleiding maak je gebruik van een digitale leeromgeving. Onder het kopje ‘Online academie’ kun je lezen wat deze leeromgeving te bieden heeft.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van een digitale leeromgeving. Onder het kopje ‘Online academie’ kun je lezen wat deze leeromgeving te bieden heeft.

Examen Specialist Eenzaamheid

Het examen bestaat uit:

 1. een schriftelijk deel met zowel multiple choice als open vragen

 2. naar keuze: een presentatie over het onderwerp eenzaamheid, of een werkvorm uitvoeren

Verslagen

Van elke bijeenkomst maak je een verslag dat je opstuurt naar de trainers. Dit heeft twee doelen: je leert beter als je opschrijft wat je hebt geleerd en zij kunnen controleren of ze hebben overgebracht wat ze wilden overbrengen. Om aan het examen te kunnen deelnemen moet je van elke bijeenkomst een verslag ingeleverd hebben. Kon je niet aanwezig zijn, dan maak je een verslag van wat je in de online module hebt geleerd.

Intervisie

Als er iets is dat in deze opleiding duidelijk wordt, dan is het de noodzaak om vorm te geven aan het leven én leren samen met anderen. Je vormt met twee tot vier anderen een intervisiegroep. Samen neem je de opdrachten door, oefen je gesprekstechnieken en bereid je je voor op het examen. Je kunt dat live doen of online. Er worden over de hele opleiding 3 online begeleide oplossingsgerichte intervisies gepland.

Praktische informatie

Duur opleiding

De opleiding start op zaterdag 3 oktober 2020 duurt tot en met zaterdag 5 juni 2021

Leslocatie

Stayokay Bergen op Zoom - Boslustweg 1 - 4624 RB Bergen op Zoom

Deze leslocatie ligt middenin het ruime en groene bosterrein van de Brabantse Wal. In het supermoderne én duurzame hoofdgebouw vinden de trainingen plaats op de eerste verdieping. Voor de pauzes, buitenopdrachten en vrije tijd sta je direct midden in de natuur.

Er is een mogelijkheid om te overnachten. Informeer naar de mogelijkheden via +31 (0)164 233 261 of bergenopzoom@stayokay.com

Lestijden

De lessen vinden plaats van 9.30 uur tot 16.30 uur

Data begeleide online intervisie

 • Woensdag 9 december 2020, 19.30 uur

 • Woensdag 17 maart 2021, 19.30 uur

 • Woensdag 28 april 2021, 19.30 uur

Lesdata

Module 1 - Zaterdag 3 oktober 2020

Module 2 - Vrijdag 30 oktober 2020

Module 3 - Vrijdag 20 november 2020 en zaterdag 21 november 2020

Module 4 - Vrijdag 8 januari 2021 en zaterdag 9 januari 2021

Module 5 - Vrijdag 5 februari 2021 en zaterdag 6 februari 2021

Module 6/1 - Vrijdag 5 maart 2021 en zaterdag 6 maart 2021

Module 6/2 - Vrijdag 9 april 2021 en zaterdag 10 april 2021

Examen - Zaterdag 5 juni 2021

Studiekosten

De investering in deze opleiding bedraagt voor 2020/2021 € 4.750,--
Dit is inclusief lunch, koffie/thee, lesmateriaal en 3 verplichte boeken van Jeannette Rijks. Er is geen BTW verschuldigd, omdat Faktor5 een erkend CRKBO opleider is. Het examen is bij de prijs inbegrepen. In geval van herexamen of bij afwijking van de vastgestelde examendatum wordt dit extra in rekening gebracht.

Meer weten

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Jeanine Sinke via jeanine@aandachtshuis.nl

 

Aanmelden

Ga naar Factor5.nl - Training Specialist Eenzaamheid en reken direct af (Shop: opleidingen). Je bent dan zeker van een plaats.


Je kunt je ook aanmelden door een e-mail sturen aan academie@faktor5.nl
Als je op rekening van een organisatie boekt, kunnen wij een factuur sturen. Meld je dan aan via het bovenstaande emailadres.

Faktor5 voor Professionals

Faktor5 is de Nederlandse opleider waar kennis van eenzaamheid en de effectieve aanpak van eenzaamheid centraal staat. Professionals uit zorg en welzijn, coaches, counselors en therapeuten vinden er wat zij nodig hebben om te kunnen diagnosticeren, verwijzen en helpen.

 

Het Aandachtshuis

Het Aandachtshuis is jouw expertisecentrum waar mensen en organisaties ondersteund worden in de aanpak van eenzaamheid door middel van voorlichting, opleiden en kennis delen.

Afbeelding Faktor 5 _ Het Aandachtshuis.

Voor informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met:

Het Aandachtshuis B.V.

Telefoonnummer: 06-42666507

Email: jeanine@aandachtshuis.nl

Website: www.aandachtshuis.nl

Het Aandachtshuis B.V.

Logo Jouw laatste levensfase _ Het Aanda
Logo symbool | Het Aandachtshuis
 • Facebookpagina | Het Aandachtshuis
 • LinkedIn pagina | Het Aandachtshuis