POSt-HBO Opleiding Specialist Eenzaamheid

Ontwerp zonder titel.png

Post-HBO opleiding Specialist Eenzaamheid

40% van de Nederlanders voelt zich te vaak eenzaam 

 

Eenzaamheid is onlosmakelijk met het leven verbonden. Toch blijkt het lastig om met gevoelens van eenzaamheid van onszelf of anderen om te gaan. Veel mensen komen er niet zonder hulp uit. De post-HBO opleiding ‘Specialist Eenzaamheid’ leidt professionals op tot deskundige begeleiders op het gebied van de aanpak van eenzaamheid. 

 

Waarom 

 

Vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat te veel mensen niet in staat zijn daarna hun leven weer vorm te geven. Het gevolg is aanhoudende eenzaamheid, met enorme negatieve gevolgen voor de gezondheid. Om met deze eenzaamheid om te leren gaan is er behoefte aan betrokken en deskundige professionals. 

Voor wie 

 

Wil jij graag je kennis op het gebied van de aanpak van eenzaamheid verbreden? Dan is deze post-HBO opleiding iets voor jou. Na het afronden van deze opleiding kun je cliënten deskundig ondersteunen bij de aanpak van eenzaamheid. Dat kan binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent of als zelfstandig ondernemer in je eigen praktijk. 

 

Over de opleiding 

 

Eenzaamheid is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Maar wie heeft er nu echt last van eenzaamheid en wanneer is hulp bieden wenselijk? En welke hulp dan? Tijdens de opleiding tot specialist eenzaamheid krijg je antwoord op deze vragen. Je werkt in een groep aan het vergroten van je kennis en vaardigheden, gericht op de aanpak van eenzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van live en online lesdagen, een online leeromgeving, intervisiebijeenkomsten en daarnaast zelfstudie. De opleiding wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel. 

Wat levert deze opleiding op 

 

Met het certificaat Specialist Eenzaamheid ben je deskundige op het gebied van eenzaamheid. Je kunt cliënten, collega’s, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden voorlichten en adviseren. Daarnaast ben je bevoegd te werken met de cursus Creatief Leven 

en hiermee effectief hulp te bieden aan mensen die zich langdurig eenzaam voelen. Dit kan één op één, of in groepsverband. 

 

Je vindt aansluiting bij het netwerk van Faktor5, waar alle gecertificeerde specialisten deel van uitmaken. Er is regelmatig onderling contact en ook wordt ieder jaar een bijscholing dag en een netwerkdag georganiseerd, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste kennis en ontwikkelingen. 

Docenten 

 

Je krijgt onder meer les van ervaren docenten en Jeannette Rijks, pionier en deskundige op het gebied van eenzaamheid zal masterclasses verzorgen. 

Online academie 

 

De online academie bevat per module alle schriftelijk materiaal dat tot de verplichte examenstof hoort en een aantal achtergrondartikelen. Daarnaast bevat elke module een of meer films met daarin colleges, opdrachten ter verdieping en testjes. Je krijgt een jaar lang toegang tot de online academie. 

Lesmodules 

 

Module 1: Inleiding Eenzaamheid

 • Wat is eenzaamheid: verschillende theoretische benaderingen 

 • Eenzaamheid en sociaal isolement – verschillen en overeenkomsten 

 • Herkennen en bespreekbaar maken 

 

Module 2: Diagnostiek en Verwijzing Eenzaamheid 

 • Diagnostiek in uiteenlopende situaties 

 • Wanneer is welke hulp zinvol 

 • Welke opties zijn er – voorliggende voorzieningen onder de loep 

 

Module 3: Oplossingsgericht coachen bij eenzaamheid

 • Waarom coachen bij eenzaamheid 

 • De oplossingsgerichte methode 

 • Voetangels en klemmen: contra-indicaties 

 

Module 4: Communiceren in positieve patronen bij eenzaamheid 

 • Eenzaamheid en persoonlijkheid 

 • Communicatie als basis van verbinding 

 • NLP – basisvaardigheden bij eenzaamheid 

Module 5: Individueel coachen in groepen

 • Groepsprocessen en stadia – begeleiding door groepsleider 

 • Communicatie in de groep 

 • Individueel proces begeleiden 

 

Module 6: Creatief Leven / opleiding cursusbegeleider 

 • Methodiek Creatief Leven: inhoud en onderbouwing 

 • Diagnostische elementen, werkvormen, contra-indicaties 

 • Programma zelf doorlopen en toepassen en onderling oefenen 

Examen Specialist Eenzaamheid 

 

Het examen bestaat uit 

1. een schriftelijk deel met zowel multiple choice als open vragen 

2. naar keuze: een presentatie over het onderwerp eenzaamheid, of een werkvorm uitvoeren 

 

Verslagen 

Van elke bijeenkomst maak je een verslag dat je opstuurt naar de trainers. Dit heeft twee doelen: je leert beter als je opschrijft wat je hebt geleerd en zij kunnen controleren of ze hebben overgebracht wat ze wilden overbrengen. Om aan het examen te kunnen deelnemen moet je van elke bijeenkomst een verslag ingeleverd hebben. Kon je niet aanwezig zijn, dan maak je een verslag van wat je in de online module hebt geleerd. 

 

Intervisie 

Als er iets is dat in deze opleiding duidelijk wordt, dan is het de noodzaak om vorm te geven aan het leven én leren samen met anderen. Je vormt met twee tot vier anderen een intervisiegroep. Samen neem je de opdrachten door, oefen je gesprekstechnieken en bereid je je voor op het examen. Je kunt dat live doen of online. Er worden over de hele opleiding 3 online begeleide oplossingsgerichte intervisies gepland. 

Praktische informatie 

Voorjaar 2022 in Nieuwegein

De plaats van de voorjaarsopleiding specialist eenzaamheid is:

 

’t Veerhuis

Nijemonde 4

3434 AZ Nieuwegein

 

De live opleidingsdagen zijn als volgt:

Module 1: 7 januari 

Module 2: 11 februari 

Module 3: 11 en 12 maart 

Module 4: 8 en 9 april 

Module 5: 20 en 21 mei 

Module 6 deel 1: 17 en 18 juni 

Module 6 deel 2: 1 en 2 juli 

Examendag: 2 september

Inloop vanaf 9.30, aanvang 10.00. We stoppen uiterlijk 17.00.

Voor informatie over bereikbaarheid kun je hier kijken.

Studiekosten 

De investering in deze opleiding bedraagt voor 2021 €4750,- 

Dit is inclusief lunch, koffie/thee, lesmateriaal en 3 verplichte boeken van Jeannette Rijks. Er is geen BTW verschuldigd, omdat Faktor5 een erkend CRKBO opleider is. Het examen is bij de prijs inbegrepen. In geval van herexamen of bij afwijking van de vastgestelde examendatum wordt dit extra in rekening gebracht. 

 

Meer weten 

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met academie@faktor5.nl of bel 0644574009. 

 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door een e-mail sturen aan academie@faktor5.nl of door direct op de website te boeken.