top of page

Privacyverklaring 

Het Aandachtshuis B.V., gevestigd aan Breeweg 41, 4335 AP Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.​

CONTACTGEGEVENS

Jeanine Sinke
Breeweg 41 
4335 AP Middelburg 
Mob: +31642666507
https://www.aandachtshuis.nl/

Wanneer je vragen hebt over de privacy neem dan contact op met Jeanine Sinke van Het Aandachtshuis B.V. Zij is te bereiken via jeanine@aandachtshuis.nl   

UITGANGSPUNT

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Het Aandachtshuis B.V., dan gaat 
Het Aandachtshuis B.V. daar op de volgende wijze mee om:

 • Het Aandachtshuis B.V. vraagt alleen om persoonsgegevens om het leveren van service, producten en diensten mogelijk te maken. 

 • Het Aandachtshuis B.V. vraagt enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor het leveren van de door je gewenste service.

 • Het Aandachtshuis B.V. zal enkel gebruik maken van die gegevens die je zelf verstrekt

 • Het Aandachtshuis B.V. zal deze gegevens nooit aan derden verkopen. Ze worden enkel aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor het regelen van de service, producten en diensten of vanwege een wettelijke verplichting.
   

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET:

 • Voor en –achternaam

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jeanine@aandachtshuis.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

 

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS:

De gegevens worden gevraagd, opgeslagen en gebruikt om services, diensten en producten te kunnen leveren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

 • Het versturen van mailings omtrent producten en diensten en services

 • Het opnemen van contact - zowel online en offline- indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Het afleveren van goederen en diensten

 

Het Aandachtshuis B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Persoonsgegevens                                                Bewaartermijn                                    Reden

Personalia                                                                 7 jaar                                                    Fiscaal

Adres                                                                         7 jaar                                                    Fiscaal

Facturen en offertes                                               7 jaar                                                    Fiscaal en boekhouding

Email                                                                          2 jaar                                                   Naslag voor gemaakte afspraken 

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

De gegevens die Het Aandachtshuis B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

Formulieren en mail via website
De website en back-up van de website worden gehost via WIX. Gegevens die je achterlaat op de website van Het Aandachtshuis B.V. zijn de servers van WIX en Mijndomein opgeslagen. De e-mail van Het Aandachtshuis B.V. wordt gehost bij Mijndomein. Als je contact opneemt via de formulieren op de website of via de mail, worden die mails opgeslagen op de servers van WIX en Mijndomein. 

 

Nieuwsbrieven en mailings
De nieuwsbrieven en mailings worden verzonden met WIX. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijsten binnen WIX.


Mail en telefonisch contact
Wanneer je direct mailt of wanneer we telefonisch contact hebben kunnen jouw gegevens worden opgeslagen in mijn account bij ‘Mijndomein’ (contactpersonen). 

 

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. 
Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS 
Het Aandachtshuis B.V. maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Het Aandachtshuis B.V. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK 
Het Aandachtshuis B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING

Het Aandachtshuis B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Aandachtshuis B.V.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door SSL-techniek. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Aandachtshuis B.V. privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

JOUW RECHTEN

 

Recht op opzeggen nieuwsbrief, mailings of andere services

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in WIX.com. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je echter op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Het Aandachtshuis B.V. zijn vastgelegd. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar jeanine@aandachtshuis.nl. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

 

Recht op rectificatie
Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heb je het recht om dit te laten aanpassen door Het Aandachtshuis B.V. De gegevens omtrent de nieuwsbrief of mailings kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 

Recht op het wissen van gegevens
Indien je niet wilt dat Het Aandachtshuis B.V. je gegevens langer vastlegt, hebt je het recht om deze gegevens te laten wissen door Het Aandachtshuis B.V. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wissen door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Aandachtshuis B.V. streeft ernaar zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek te reageren.

 

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat 
Het Aandachtshuis B.V. niet correct met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

PLICHTEN

Het Aandachtshuis B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, te weten een ideëel en/of commercieel belang. Denk hierbij aan de bovengenoemde diensten. 

DISCLAIMER

De informatie in deze verklaring is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen.  Het is onvermijdelijk een momentopname. Ontwikkelingen in werkwijze van Het Aandachtshuis B.V. of partijen die namens haar gegevens bewaren zijn daarom mogelijk niet of onvolledig vermeld. 

 

                                                                                                                                   Versie 2. 26 augustus 2020 

bottom of page