top of page

Gastles over het thema eenzaamheid 

Afbeelding Scholieren en studenten _ Het

Voor studenten

De gastles is bedoeld voor studenten die studeren voor een functie in zorg en welzijn, pedagogiek, onderwijs of een vak binnen het sociaal domein. Voor hen die mensen met of zonder beperking gaan ondersteunen in het dagelijks leven is meer kennis over eenzaamheid ontzettend belangrijk omdat men er in de praktijk mee geconfronteerd zal worden. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. 40 % van de Nederlandse bevolking geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Wie zijn die mensen? Zijn ze oud, jong, beperkt, alleen, kind, ondernemer, student?

In het werkveld is er steeds meer aandacht voor mensen met eenzame gevoelens maar kun je dit signaleren? En wanneer iemand zegt zich eenzaam te voelen wat doe je dan?

In de gastles gaan we met elkaar aan de slag om het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken en hebben we het over de do’s en don’ts bij de aanpak van eenzaamheid.

 

Resultaat

Tijdens deze gastles leer je meer over:

- Wat eenzaamheid precies is

- Wat er gebeurt in de hersenen bij mensen die zich langdurig eenzaam voelen

- Wat de gevolgen zijn van langdurige eenzaamheid

- Wie zich eenzaam voelen

- Wat er mogelijk is om mensen met eenzame gevoelens te ondersteunen

 

De gastles wordt op maat gemaakt, passend bij het niveau, leeftijd en studierichting van de studenten. 

 

Werkwijze 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt uitleg gegeven over de aanpak van eenzaamheid. De groep zal actief betrokken worden d.m.v. oefeningen vanuit de oplossingsgerichte methode, er wordt casuïstiek besproken en er wordt stil gestaan bij gesprekstechnieken.

 

Tijdsinvestering 

De gastles duurt 2 lesuren

 

Informatie 

Het Aandachtshuis is het expertisecentrum waar mensen en organisaties ondersteund worden in de aanpak van eenzaamheid door middel van voorlichting, opleiden en kennis delen. 

*Ik ben Specialist eenzaamheid opgeleid bij Faktor5, Een officieel erkende opleiding ontworpen door Jeannette Rijks.

Afbeelding Faktor 5 _ Het Aandachtshuis.

Voor informatie of inschrijven voor deze gastles kunt u contact opnemen met:

Het Aandachtshuis B.V.

Telefoonnummer: 06-42666507

Email: jeanine@aandachtshuis.nl

Website: www.aandachtshuis.nl

bottom of page