top of page

verdiepingstraining

Verdiepingstraining | Het Aandachtshuis

Voor professionals in de rol van intaker of verwijzer en voor degene

die de cliënt met gevoelens van eenzaamheid begeleidt

Deze training is geschikt voor professionals in de rol van intaker of verwijzer en voor degene die de cliënt met gevoelens van eenzaamheid begeleidt.

Is het jouw rol om een intake te doen en cliënten te verwijzen naar de juiste interventie? Heb jij te maken met cliënten die vaker komen met ‘vage’ klachten? Of met mensen die zeggen dat ze eenzaam zijn, maar ieder voorstel om dit aan te pakken afwijzen? Misschien denk jij vaker dat iemand eenzaam is, maar weet je niet hoe je dit ter sprake kunt brengen? Of kom je zelden eenzaamheid tegen in jouw praktijk?

In deze verdiepingstraining zoomen we verder in op het begrip eenzaamheid. Je maakt kennis met de eenzaamheidstest en leert deze beoordelen. En je leert de criteria aan de hand waarvan je interventies kunt beoordelen. Door het bespreken van casussen gaan we in op de beoordelingscriteria. Ook besteden we aandacht aan het voeren van gesprekken. Want bij mensen die zich langdurig eenzaam voelen is het extra belangrijk dat zij weer hoop en vertrouwen ervaren. Hoe krijg je die cliënt met gevoelens van eenzaamheid in beweging? En wat doe je wanneer iemand echt niet meer kan of wil veranderen?

De verdiepingstraining borduurt voort op hetgeen in de basistraining al is behandeld. Daarom is het zeer aan te bevelen dat deelnemers deze training hebben gevolgd. 

Het programma is een mix van korte stukjes theorie, oefeningen aan de hand van ingebrachte casussen en met elkaar in gesprek zijn. Soms kan het wat verwarrend lijken, omdat je nieuwe inzichten en kennis opdoet. Aan het eind van de dag vallen de puzzelstukjes echter altijd op hun plek.

Resultaat

Na de verdiepingstraining kun je goed diagnosticeren en verwijzen bij eenzaamheid:

 • Je weet welke gevolgen eenzaamheid kan hebben voor de fysieke en mentale gezondheid

 • Je (her)kent de signalen waar je op kunt letten

 • Je kent de criteria om interventies te beoordelen en je hebt ermee geoefend

 • Je  kunt werken met de eenzaamheidstest

 • Je kent gesprekstechnieken die helpend zijn bij eenzaamheid

 • Je hebt in kleine groepjes ervaring opgedaan met deze technieken

 • Je hebt inzicht hoe belangrijk sturen op hoop op verandering en sturen op eigen regie is

 • Je hebt inzicht wat oplossingsgericht werken oplevert

 • Je beseft het belang van gedegen kennis rond eenzaamheid

 • Je weet hoe je een cliënt in beweging kunt krijgen

Zakelijke informatie

Duur: 2 maal 7 uur

Aantal deelnemers: max. 10 personen

Organisatie: in company, deze training is zowel live als online te boeken

Inbegrepen: benodigde materialen, thuisopdracht

Spreekt mijn visie en werkwijze jou aan? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Ik ben Specialist eenzaamheid opgeleid bij Faktor5, Een officieel erkende opleiding ontworpen door Jeannette Rijks.

Ik werk altijd vanuit de volgende visie:
 

 • Eenzaamheid is normaal, last van eenzaamheid niet. Daar kun je wat aan doen. 

 • Eigen regie. Waar mogelijk zelf aanpakken; waar nodig met hulp. Dit sluit uitstekend aan bij  ‘positief gezond’ en burgerparticipatie 

 • Er is altijd sprake van interactie, dat is cruciaal om kennis en vaardigheden eigen te maken. 

bottom of page